Mit kell tudni a figyelemről és a koncentrációról? Jávori Ildikó gyakorlati tanácsai szülőknek

I. “Ez a gyerek figyelmetlen! Csak rövid ideig tud figyelni. “
A szülők, a pedagógusok, az óvónők a figyelemprobléma alatt szinte csak azt értik, hogy rövid ideig figyel a gyerek.
Tényleg csak ennyi lenne?
Ezek a figyelem részterületei és közérthető módon a jelentésük.
Bizony, ennyi részterülete van a figyelemnek és mind befolyásolja a tanulást.
( a számozás most nem fontossági sorrendet jelöl)
1. a figyelem időtartama = 1 feladaton belül hány másodperc a jó szintű, erős koncentrálása
2. a figyelem terhelhetősége =folyamatosan, hány feladaton keresztül tud figyelmesen dolgozni
3. figyelem megosztása: egyszerre hány dolgot (jelet) képes figyelemmel kísérni
4. a figyelem fókusz-sebessége= mennyire gyorsan kezd el dolgozni a feladatával, ha már megértette
5. a figyelemváltás = menyire jól képes egyik jelről a másik jelre “átkapcsolni” , akár külső figyelemről belső figyelemre, akár egyik feladatról a másikra
6. hallásfigyelem = mennyire – és mennyi ideig képes figyelni a füleivel arra, amit mondunk neki , arra, amit hall
7. látásfigyelem = mennyire intenzíven figyel a szemével a részletekre.
8. befelé fókuszáló figyelem = amikor a külső, környezeti jeleket figyelmen kívül hagyja, mintha azok nem léteznének és benne van a saját fejében, pl. gondolkodik vagy emlékeiben keres.
9. monotóniatűrés = mennyi ideig képes a figyelmét fenntartva egyhangú-unalmas feladatban is dolgozni
10. A figyelem terelhetősége = kérésekkel mennyire tudom én irányítani az Ő figyelmét és mennyi ideig
Mindegyik figyelem-terület mérhető, így kideríthető, hogy melyik gyermeknek hol van, vagy hol nincs eltérése.
Mindegyik figyelem-területnek vannak fejlesztő gyakorlatai, így van esély a figyelem javulására.
Csak akkor van esély a figyelem korrigálására, ha a gyermek arra a figyelem – területre kap gyakorlatokat, amiben nem teljesít elég jól. A többit hagyjuk békén!
II. ” Anyuka, a maga gyereke folyamatosan lemarad az órákon, mindig rá kell szólnom, alig csinálja meg a feladatait “
Az fontos kérdés, hogy milyen gyakran? ….milyen helyzetekben …miért?… és mi okozza ezt?
Ha ezekre a kérdésekre megvan a válasz, akkor kezdhetjük is a gyermek figyelmét fejleszteni, vagyis jöhet a megoldás.
Ezt a segítő listát azért adom közre, hogy merüljön fel bennünk a gyanú és ne tegyük rá a ” rossz gyerek….lusta gyerek….nincs megnevelve otthon ” címkéket. Ezek közül a legtöbb igen bosszantó a szülőknek, tanároknak, de ez nem minden esetben rosszaság a gyerekektől.
Összeszedtem egy listában, hogy a különböző figyelem problémák jellemzően hol mutatkoznak meg a tanulásban a gyerekeknél a leggyakrabban vagy legelőször.
Összeszedtem, hogy mi lehet számunkra , tanárok, óvónők és szülők számára a figyelmeztető jel?
Kérlek, csak gyanakodj és fordulj olyan gyógypedagógushoz, aki jártas a figyelemterületek mérésében, ne diagnosztizáld a gyermek figyelem problémáját a lista alapján!
1. A FIGYELEM IDŐTARTAMA RÖVID = félbehagyja a feladatát, és gyakran észre sem veszi, hogy nem fejezte be, vagy feladata közben elrévedezik, vagy szóba hoz egészen más témát.
2. A FIGYELEMVÁLTÁS GYENGE = pl. a tollbamondás közepén vagy a második felében megnő a hibák száma, vagy tempóban lemarad és visszakérdezget, mert a kifelé és befelé fókuszálás váltogatása nem megy neki. Amikor a tanár diktál, az kifelé fókuszt igényel, de rögtön írnia kel, ami öndiktálás és befelé fókuszra kell átállnia. A tollbamondás kezdetén még megy a váltogatás, később már nem. / Elképzelhetjük azt is, hogy mennyi értékes időt veszít a dolgozatírásnál a feladatok közötti váltásokkal. / pl. az írásbeli osztásnál, mert
3. A FÓKUSZ SEBESSÉGE LASSÚ = pl. legtöbbször csak később kezd bele a feladatba. A többi gyerek már számol, ír, színez, olvas, vagy pakol, de ő még el sem kezdte a feladatát, ül felette. Megkérdezzük Őt, és tudja mi a feladata, de sajnos a figyelme csak késleltetve áll rá a feladatra, időveszteség árán.
4. A MEGOSZTOTT FIGYELEM GYENGE = pl. tipikus helyzete a fejben számolás tízes átlépéssel, ( 8+4= ? / 8+2 +2 )amikor már bontani kell a számot és meg kell jegyezni olyan számot is, amivel ép nem számol a gyermek. pl. Elfelejti hozzáadni a maradékot. Ebben a kategóriában a “leggyilkosabb” az írásbeli osztás. / pl. nem válaszol, ha kérdezünk tőle, miközben Ő csinál valamit, tevékenykedik, mert csak 1 dologra képes fókuszálni, talán hallja is, hogy beszélünk, de azt már nem érti, hogy mit. Egyébként ez sokszor komoly konfliktus forrása a szünetekben a többi gyermek között
5. A MONOTÓNIATŰRÉSE GYENGE = pl. hangosan, egymás után olvasnak a gyermekek és követni kell, hol tartanak az olvasásban. Sajnos mivel nem Ő olvas, ezért a számára félpasszív idő unalmas és egyhangú, nem figyel. Nem is fogja tudni folytatni. / pl. a számolások begyakorlásánál, amikor egy feladatban sok azonos típusú művelet kell megoldani a rutinszerzés érdekében, felületes és hibásan számol vagy egyre csúnyább a számírása / pl. másolásnál egyre csúnyább az írása, egyre több hibát vét / pl. ebédnél a sorban állva piszkálja a társait, bohóckodik, hadonászik.
6. A FIGYELEM TERHELHETŐSÉGE KEVÉS = pl, az órák második felében már alig dolgozik, rendszeresen rá kell szólni, játszik, bohóckodik, nem bír ki annyi feladatot , mint a többi gyerek. Okos, jó intellektusú gyermek Ő is, ezért szórakoztatja önmagát. Rosszabb esetben az osztálytársakat is. Még rosszabb esetben, beszól a tanárnak, közbedumál.
7. A HALLÁSFIGYELME GYENGE : rendszeresen visszakérdez, mert ugyan ránk nézett, de a ” füle kikapcsolt állapotban volt” a 4. szavunknál ( szerencse, ha visszakérdez, mert sok olyan gyermek van, aki nem kérdez, csak néz maga elé és vár ) / 2X-3X kell meghallgatnia a szöveget, hogy el tudja mondani a tartalmát, mert félúton “kikapcsolt”
8. A LÁTÁSFIGYELEM GYENGE : pl. jól tud olvasni, de a 3.-5. soroktól már egyre gyakrabban téveszt, néha észleli és javít is / pl. a szövegekben lassan keres vissza szót, vagy fogalmakat / pl. a tábláról másolásnál kihagy szót, kihagy betűt, nem abban a formában másol le óravázlatot / pl. elnéz számokat a füzetében vagy a munkafüzetben
9. A BEFELÉ FÓKUSZÁLÓ FIGYELME GYENGE : definíciót megtanulta, fel is mondta este, de később nehezen vagy alig idézi fel / lassan vagy alig emlékszik vissza a napjára, pl. ha megkérdezzük, mit evett a suliban ebédre / pl. keresi a szavakat ha el akar mondani valamit nekünk / pl. a fogalmazásírás probléma a számára / pl. ha egyszerre több kérést soroltunk fel neki, akkor hiányosan csinálja meg, valami lemarad, pedig ha megkérdezzük emlékszik arra amikre megkértük, el tudja sorolni. Ilyenkor az van, hogy az önálló feladatvégzés önmagára figyelmet igényel, vagyis befelé fókuszt, miközben csinálja, arra is kellene gondolnia, hogy mi volt a kért lista.
10. A FIGYELEM TERELHETŐSÉGE NEM JÓ = pl. ugyanazt egymás után többször kell kérni, mert ” beleragad ” a feladatba, hiába kérek tőle mást. Hallja és érti a kérést. Nem hagyja abba azt, amit éppen csinál.
III. ” Tud Ő figyelni. Képes akár másfél órát is koncentrálni, amikor legózik”
Az egy téveszme, hogy a figyelemzavaros gyermekek nem tudnak koncentrálni.
De, tudnak.
Csak akkor, és arra, ami pont érdekli Őket.
Az iskolában pedig arra van szükség, hogy ne esetleges-véletlenszerű , vagy érdeklődés szerint legyen kiváltható egy gyermek figyelme, hanem a tanár irányítása szerint. Na, ez már probléma a figyelmetlen gyermekek számára.
Akkor, most jövök azzal, hogy mik a figyelemprobléma kategóriái és mit kell ezekkel kezdeni.
Nem figyelemprobléma, ha a gyermek ép nem figyel. …mert most ép fáradt…mert most ép dühös…mert most ép feldobott hangulatban van…mert most ép egy másik érdekes dolog köti le a figyelmét. Akkor van figyelemprobléma, ha ez már jóideje, nap mint nap gondot okoz a számára és a környezete számára, és a mindennapokra “rányomja a bélyegét”.
A figyelemprobléma kategóriái:
A legenyhébb a FÁRADÉKONY FIGYELEM = az ilyen gyermek nem hagyja félbe a feladatát, nagyjából folyamatosan dolgozik, DE a munkatempója többször lelassul , ilyenkor csökken le a figyelme, akár kissé elrévedezik, vagyis figyelme erősen ingadozik. Általában otthon kérésre tanul, félig önállóan. Végez önellenőrzést a feladatai végén.
Ő az osztályban /a társai az osztályban nem szokták észrevenni ezt nála. Sajnos főleg a dolgozatoknál mutatkozik meg rosszabb jegyben az, az idővesztesége, amit a figyelemingadozás jelent a számára. Jófejű gyermek, aki a képességénél rosszabb jegyeket szerez.
Stratégiai javaslatom / heti min. 1- 2 órában figyelemfejlesztés + tanulásmódszertan. Ehhez szükséges szakember egy gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus. kb. 3-4 hónap alatt látványos eredményt lehet Vele elérni.
Cél / tanítsuk meg észrevenni önmagán, hogy mikor kezd el fáradni a figyelme és legyen majd képes “visszatornázni” a magasabb szintre + ismerjen, ezt kompenzáló technikákat a tanulásban.
A FIGYELEMHIÁNY = sajnos, Ő már le is áll a feladataival, nem ír, nem számol, nem olvas, akár 5-30 mp.-re is, elrévedezik másfelé, matat-babrál a kezeivel, megbámul valami mást, vagyis kilép a feladathelyzeteiből akár többször is. Legtöbbször ezt észleli és vissza is tér a feladatához, külön kérés nélkül. Kérdés, hogy mekkora időveszteség árán teszi ezt.
Ő az osztályban / élelmes osztálytársak észreveszik, hogy nem dolgozik, árulkodnak rá, vagy elkezdenek Vele beszélgetni. Dolgozatoknál értékes pontokat veszít. Az órai feladatokkal lemarad, ezt otthon kell pótolnia, ami a szülő felelőssége. Az órai vázlatai hiányoznak, így felsősként nem tud jól felkészülni.
Stratégiai javaslatom / gyógypedagógus foglalkozzon Vele heti min. 2 órában. Kapjon figyelemfejlesztést + tananyagpótlást-gyakorlást + tanulásmódszertant.
Cél / legyen képes észlelni amikor a feladata helyett mást csinál már + térjen vissza a feladatához önállóan + ismerjen olyan gyakorlatokat, amikkel fél perces aktív pihenéseket hajt végre munka közben ( sokkal kifizetődőbb neki, ha fél percet pihen, mintha 1 percet kihagy )
A FIGYELEMZAVAR = többször is megszakítja a feladatát, figyelme másfelé terelődik, ebben elmerül és külső segítség kell neki ahhoz, hogy visszatérjen a feladatához. Komoly időveszteség ez, és sajnos a visszakapcsolódása a feladatba is nehéz a számára, gyakran magához a folytatáshoz is külső segítség kell kapnia. Otthon délutánonként nem tanul egyedül, csak felnőtt segítségével, a tanulásra és a gyakorlásra csak nehezen vehető rá. Önellenőrzést nem végez, külön meg kell erre tanítani Őt. Évek alatt csökkenthető a figyelemproblémája, de ezek után is lesz maradványtünete, teljesen nem szüntethető meg. Ha szükséges, akkor a gyógyszeres kezelését csak szakorvos végezheti.
Ő az osztályban / a figyelmeztetésre, nem ritkán, ingerülten reagál, mert vagy zargatásnak veszi vagy szégyenli. A többi gyermek észreveszi ezt nála, ha a tanár figyelmezteti, azt már unják. Az osztálytársak hamar rátanulnak arra, hogy ha “bulit “akarnak az órán, akkor Őt kell provokálni. Nem ritka, hogy az egyébként jó képességű figyelemzavaros gyermek a dolgozatait üresen hagyott feladatokkal, akár félig üresen adja be.
Stratégiai javaslatom / orvosi ellátás + lakhely szerint illetékes pedagógiai szakszolgálatnál vizsgálat kérelme + gyógypedagógusi ellátás.
Heti min. 2 óra egyéni fejlesztés. Kezdetben 2X1 óra, később 1X2 óra. Kezdetben egyénileg, de később párban vagy mikrocsoportban kapjon fejlesztést.
Felső tagozatos és középiskolás korában nagyon hasznos lehet Neki a tanulásban egy egyetemista mentordiák.
Ha 1.-4. osztályokban jó fejlesztést kapott a gyógypedagógustól, akkor később valószínűleg a fejlesztőpedagógus is elég segítség lesz a számára.
Cél /elfogadtatni Vele az éveken át szükséges gyógypedagógiai segítséget vagy a környezetének a segítségét és fontos, hogy legyen tisztában azokkal az erős képességeivel, amikre viszont támaszkodhat. Ki kell alakítani benne azt, hogy önsajnálat és önmaga felmentése helyett fektessen munkát a fejlődésébe.

IV.

” Akkor most én őrmester legyek a gyerekkel!? “
Nem kell őrmesternek érezd magad, ha Te ADD gyermek mellett vagy, de bánj vele kiemelt figyelemmel okosan!
Ők különleges szülői és tanári feladatok elé állítják a környezetüket. Folyamatos és fokozott kontrollt – menedzsmentet igényelnek. Ennek vannak jó trükkjei, amivel megkönnyítheted az életet.
Ezt egészen kicsi korban kezdve, igen jó eredmények érhetők el náluk iskolás korra, vagy akár az ovis évek végére.
Hogyan kezeld otthon és az iskolában a figyelemproblémás gyermeket?
1. Követeld meg tőle a szemkontaktust beszéd közben! = ha nem néz rád, akkor ne folytasd a mondatod, és érintsd meg a vállát, a fejét, a karját, vedd ki a kezéből azt a valamit, amivel ép babrál!
2. Adj pozitív visszajelzést, ha betartja a szabályokat = ez legyen konkrét cselekedetre vagy – viselkedésre vonatkozó, ne legyen általános, és ne dicsérd agyon, mert a túl-dicséret káros. / pl. Jól tetted, hogy most, este bepakoltál a táskádba és nem hagytad ezt reggelre, így kényelmesebb lesz a reggeled.
3. Adj rövid és egyértelmű utasításokat és kéréseket Neki = mit vársz el tőle + mennyi idő alatt + miért lesz ez jó Neki és mi lehet a következménye / pl. kérlek pakolj be a tolltartódba mindent 1 perc alatt, és akkor te lehetsz a sorban az első, vagy az udvaron 1 perccel később kezdhetsz majd játszani.
4. Építs ki a számára ismétlődő rutinokat otthon és az iskolában is! = reggel, délben, este, megérkezéskor, elmenetelkor, családi étkezéseknél. Érdemes ezek alapszabályait írottan is lefektetni. pl. étkezéseknél: mindenki ülve marad, csendben beszélgetünk, ülve várjuk meg, hogy mindenki befejezze az evést, senki nem hangoskodik.
5. Szoktasd arra rá, hogy tanuláskor legyen rend körülötte = csak a valóban szükséges tárgyak legyenek előtte , 1-2db írószer, tankönyv, vagy füzet, vagy munkafüzet, minden más legyen elpakolva.
6. Strukturáld a napjait! = biztosíts 3-5 percet arra, hogy már este a következő napot, és reggel a napot pontokba szedve megbeszéled Vele. / pl. most elviszlek a suliba, 3 órakor a Nagyi megy érted, elvisz edzésre. Edzésről én hozlak haza és együtt tanulunk, játszhatsz utána vacsoráig.
7. Limitáld az utasításokat, és az legyen rövid, tömör! = a túl hosszú feladatmegadás közben el fog terelődni a figyelme, a figyelme nem tart ki, így nem is fog rá emlékezni. Ilyenkor használj tőmondatokat. / pl. Pakold el a könyveidet a padba! Gyere sorakozni!
8. Szólítsd a keresztnevén, ne adj általános-csoportos utasításokat! = a saját neve figyelemfelkeltő a számára, így nagyobb esélyed van, hogy rád irányítja a figyelmét…egy darabig. De ez is eredmény. / pl. Gyere ide!….helyett: Zolika gyere ide!
Ha eddig elolvastad, akkor bizony jól látod: Ők személyre szabott irányítást igényelnek, ami a felnőttől némileg több idő, némileg hosszabb kommunikáció. Ez van. El kell fogadnod, ha mellette vagy.
Jávori Ildikó
gyógypedagógus
tanulástréner

Megosztás

Facebook

Olvasnál még?

Egyről a kettőre

(A riport előzményét itt olvashatod) Az utolsó gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún és talán keresve sem találhatnék jobb alkalmat egy újabb beszélgetésre Zsuzsival. Nem

Meddő vagyok

MEDDŐ VAGYOK. Ez az a mondat, amit egész életemben legnehezebben voltam képes hangosan kiejteni a számon és sújtott a legkínzóbb fájdalommal, amit addig ismertem. Mert

Egy igazán tartalmas nyári ebéd

Békés csöndben fogyasztjuk a teraszon késői ebédünket hárman ezen az augusztusi délutánon. Szinte a levegőt is hangtalanul veszem és még arra is ügyelek, hogy evőeszközöm

Weboldalunk sütiket használ a böngészési élmény fenntartásának érdekében.