Tudástár

HOGYAN FOGADHATSZ ÖRÖKBE GYERMEKET?

 

Csokorba gyűjtöttük az örökbefogadással kapcsolatos tudnivalókat. Ha gondolkoztok az örökbefogadáson, a következő összefoglalót érdemes részletesen áttanulmányoznotok. 

 • cselekvőképes, házasságban élő személy,
 • aki a 25. életévét betöltötte (házastársak esetén legalább az egyik fél),
 • a gyermeknél legalább 16 évvel, de legfeljebb 45 évvel idősebb. 3 év feletti gyermek örökbefogadása esetén a korkülönbség maximum 50 év lehet. A korkülönbségre vonatkozó feltételnek legalább az egyik házastárs esetében teljesülnie kell. (Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a korkülönbségtől el kell tekinteni.)
 • Az örökbe fogadni szándékozó személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására.
 • Érvényes örökbefogadásra vonatkozó alkalmassági határozattal rendelkezik. 

Nem fogadhat örökbe az, aki a szülői felügyelet megszüntetését vagy a közügyektől való eltiltást kimondó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll, és az, akinek gyermekét nevelésbe vették.

Különös méltánylást érdemlő esetben egyedülálló örökbefogadásra alkalmassága is megállapítható a családpolitikáért felelős miniszter hozzájárulásával.

 • Nyílt örökbefogadás. A vérszerinti szülő az általa ismert örökbefogadók részére járul hozzá az örökbeadáshoz. A szülőanya szülői felügyeleti joga a gyermek 6 hetes koráig szünetel, ezalatt örökbeadási szándékát bármikor visszavonhatja. A 6 hét elteltével a vérszerinti szülő szülői felügyeleti jogát a gyámhatóság megszünteti, a gyermek az örökbefogadó szülők vérszerinti gyermekének státuszába lép. Nyílt örökbefogadás csak örökbefogadást elősegítő szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat közreműködésével jöhet létre. 
 • Titkos örökbefogadás. A vér szerinti szülő és az örökbefogadó szülő személyi adatai egymás előtt nem ismertek. A vér szerinti szülő dönthet úgy – akár még a gyermek születése előtt tett hozzájáruló nyilatkozattal –, hogy ilyen módon szeretne gondoskodni a gyermekről. A születést követő 6 héten belül ezt a jognyilatkozatát visszavonhatja. A 6 hét elteltével szülői felügyeleti joga megszűnik, az örökbefogadásról nem kap értesítést és az örökbefogadásról hozott határozat ellen jogorvoslattal nem élhet. Más esetben pedig a gyámhatóság nyilvánítja örökbe adhatóvá a gyermeket és a vérszerinti szülő hozzájáruló nyilatkozatára sincs szükség (például többek között ha az inkubátorban hagyott újszülöttek esetében, ha a vérszerinti szülő 6 héten belül nem jelentkezik a gyermekért, vagy ha a vérszerinti szülő szülői felügyeletét jogerős bírósági határozattal megszüntették).
 • Házastársi vagy rokoni nyílt örökbefogadás.

A lakóhelyetek szerinti illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál kell jelentkeznetek. Ha a fővárosban laktok, a kapott időpontban a 1081 Budapest, Alföldi u. 9-13. szám alatt kell majd megjelennetek (kapcsolat: Tel.: 06/1-323-2900, E-mail: fovaros@ogysz.hu) 

Ha a lakóhelyetek fővároson kívüli, az illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot kell felkeresnetek az eljárás elindítása céljából.

A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok elérhetőségeit itt találjátok meg.

Az első találkozáskor jegyzőkönyvbe veszik az örökbefogadási szándékotok és az azzal kapcsolatos elképzeléseitek (milyen korú, származású, esetleg milyen nemű és egészégi állapotú gyermekre, esetleg testvérpárra vártok). Ekkor kell majd kitöltenetek az úgynevezett BETEGSÉGLISTÁT is, jelezve, hogy milyen egészségügyi kihívásokat tudtok elfogadni. 

A hozzájárulásotokkal levélben fogják megkeresni a háziorvosotokat az egészségügyi alkalmasságotokkal kapcsolatos nyilatkozattétel miatt ezért a háziorvosotok elérhetőségét is szükséges megadnotok az első találkozás során. Az orvosi igazolás sablon innen letölthető

Ekkor időpontot kaptok a pszichológiai alkalmassági vizsgálatra is.

Ezt követően sor kerül majd a bejelentett lakóhelyeteken vagy tartózkodási helyeteken a környezettanulmányra. A családgondozó otthonotokban keres fel titeket egy előre egyeztetett időpontban, itt szükséges mindkettőtöknek otthon tartózkodni. Egy kötetlen beszélgetés keretében annak vizsgálatára fog sor kerülni, hogy lakóhelyetek, anyagi körülményeitek alkalmasak-e az örökbe fogadni szándékozott gyermek gondozására, nevelésére, egészséges fejlődésének biztosítására. Beszélgetni fogtok például arról, hogy a lakáson belül hol tervezitek elhelyezni a gyermeket, van-e előző kapcsolatból már gyermek a családban, milyen nemű, milyen korú, van-e a lakókörnyezetetek közelében bölcsőde, óvoda, iskola, mi a hobbytok, mit szerettek csinálni szabadidőtökben, kiket terveztek beavatni az örökbefogadással kapcsolatos terveitekbe.

A pszichológusnál egyszer biztosan (ez az általános), de legfeljebb, nagyon ritkán négy alkalommal kell megjelennetek vizsgálaton és tanácsadáson. Ha van már gyermeketek, előfordul, hogy őt is vinnetek kell, de az együtt élő családtagokat is behívhatják. 

A pszichológus a vizsgálat során négy fő területet vizsgál, ezek: 

 • Örökbefogadó motivációja
 • Családi és élethelyzete
 • Személyisége, mentális állapota
 • Leendő gyermekével kapcsolatos nevelési elképzelései.

A vizsgálat fő eszköze az elemző interjú, de szükség esetén sor kerülhet pszichológiai tesztelésre is. 

A pszichológiai tanácsadás tematikája már mindig egyedi, alapul véve az aktuális szituációt, az esetleges kérdésfeltevéseiteket. Beszélhettek – a teljesség igénye nélkül – többek között

 • az egészség-betegséghez való viszonyulásotokhoz
 • hogyan, mikor szükséges beszélni az örökbefogadottság tényéről
 • mi a jelentősége annak, hogy megtartsuk az örökbefogadott gyermek keresztnevét, 
 • melyek a szülők, nagyszülő szerepek, 
 • testvérhelyzet, testvérféltékenység, konfliktusok kezelése, 
 • a családi örökségek, hagyományok jelentősége. 

A tanácsadás során nincsenek jó és rossz válaszok, a kérdéseiteket, dilemmáitokat megoszthatjátok, segít abban, hogy árnyaltabb, reális képet kapjatok arról, ami előtt álltok, a felmerült kérdésekben együtt fogtok gondolkozni a szakemberrel. 

Végül elkészül a pszichológiai vélemény az elképzeléseitek figyelembevételével, de a szakember szakmai döntése alapján: véleményében kitér az általatok örökbe fogadható gyermek számára, korára, nemére, egészségi állapotára, esetleges temperamentumbéli vagy egyéb (egészségügyi) jellemzőire.

Mikor elkészül minden szakvélemény és az összegző javaslat, ismét fel fogjátok keresni a TEGYESZ-t. Ekkor még van lehetőségetek apróbb módosításokra. Ha végül a Szakszolgálat a jelentkezéseteket pozitívan bírálta el, továbbítja az Alkalmassági javaslatát a lakóhelyetek szerinti Gyámhivatalnak, ahol majd szintén meg kell jelennetek és onnan fogjátok majd megkapni az alkalmassági határozatot. Annak jogerőre emelkedését követően kezditek meg hivatalosan a várakozást. Ha kértétek, felkerültök az Országos listára. Ha nyílt örökbefogadásra is jogosít az alkalmassági határozatotok, jelentkezhettek nyílt örökbefogadást közvetítő civil szervezetekhez. 

Az alkalmassági határozatotok annak jogerőre emelkedését követő 3 évig érvényes és további 1 évre meghosszabbítható. Az élethelyzetetekben bekövetkező változásokat (például költözés, tartós betegség) a TEGYESZ felé szükséges bejelentenetek.

Abban az esetben, ha az eljárás elutasítással végződik, legkorábban 1 év elteltével lehet újra jelentkezni, de az egész eljárást meg kell ismételni.

Alapelv, hogy minden esetben a gyermeknek keresnek családot és nem az örökbefogadni szándékozóknak gyereket. 

Általánosságban elmondható, hogy hosszú évek is eltelhetnek, amíg kiajánlást kaptok egy gyermekre. A várakozás időtartamát több tényező is befolyásolja, ilyen például az örökbefogadásra váró gyermek életkora, származása és egészségügyi állapota. A legtöbben származási kikötéssel újszülött egészséges csecsemőre várnak, így ebben az esetben a várakozási idő akár 5-6 év is lehet. Származási kikötés nélkül, bizonyos egészségügyi kihívásra elfogadóan akár 1,5-2 év alatt is kiteljesedhet a családotok. 

A kiválasztás fő szempontjairól a Gólyahír Egyesült vezetőségi tagjaival készült hasznos riportot olvashattok az ÖRÖKKÉ VALÓSÁG című kiadványunk 1. fejezetében. 

2020-tól az örökbefogadást előkészítő tanfolyam nem kötelező, de elvégzése ajánlott. A hosszú várakozási idő alatt érdemes a lehető legtöbb lehetőséget megragadni arra, hogy az örökbefogadással kapcsolatos tanfolyamokon részt vegyetek, önsegítő csoportokhoz csatlakozzatok. Erre kínál alternatívát többek között a Gólyahír Alapítvány ÖRÖKVÁRÓ csoportja. A sorsközösség támogató erején túl sok hasznos információhoz juthattok az örökbefogadásról, felkészülhettek arra, hogy valójában mi vár rátok az örökbefogadás után, milyen plusz feladatokra kell számítanotok egyes életkori szakaszokban.

Akár milyen régóta és akár mennyire is vártátok AZT a bizonyos telefonhívást, egészen biztos, hogy váratlanul fog benneteket érni. Akár a TEGYESZ, akár egy civil szervezet munkatársa van a vonal másik végén érdemes az elhangzottakat lejegyzetelnetek. Az első hívás során még csak alap információkat fogtok hallani, ezek mégis döntő fontosságúak ahhoz, hogy eldöntsétek, az adott kiajánlásban tovább tudtok-e lépni, az elhangzottakat el tudjátok-e mindketten fogadni. 

Ha a TEGYESZ van a vonal másik végén és nem újszülöttre kaptok kiajánlást, a következő nagyon fontos lépés az iratismertetés lesz. Nagyon fontos az, hogy a gyermek örökbefogadás előtti élettörténetét a lehető legrészletesebben megismerjétek, ha valami nem világos, akkor visszakérdezzetek. 

Az örökbefogadás után kérhettek kivonatot az iratanyagról. 

Az örökbefogadás örökre szól, ez a döntés az egész életeteket befolyásolja. 

Éppen ezért nem csak lehet, hanem kötelező nemet mondani minden olyan kiajánlásra, amelyet a házastársak nem tudnak egyformán, teljeskörűen elfogadni, vagy bármelyikükben legyőzhetetlen kétségek vannak. 

Tudnotok kell, hogy ha nemet mondotok egy kiajánlásra, azzal nem kerültök hátrányba, vagy a sor végére. A TEGYESZ-nek és a civil szervezeteknek is az a céljuk, hogy az örökbe adandó gyermek számára az igazi otthont találják meg az örökbefogadók személyében. Vannak sajnos olyan helyzetek, amelyek esetében nincs más helyes válasz, mint a „nem”. Ilyen esetben lehetőséget adtok a gyermeknek arra, hogy abba az otthonba, azokhoz a szülőkhöz térhessen haza, ahol az igényeit leginkább ki tudják szolgálni és őt magát pedig saját gyermekként a szívükbe tudják zárni. 

Ti pedig lehetőséget kaptok arra, hogy végül a saját, igazibbnál igazibb gyermeketeket tudjátok örökbefogadni.

Az örökbefogadásról szóló határozat jogerőre emelkedése után a gyermek megkapja a családneveteket. Különösen indokolt esetben – pl. kamaszkorban örökbefogadott gyermek esetében az ő kérésére – a gyámhatóság engedélyezheti a születéskori családnév megtartását. 

Az utónév megváltoztatására a gyámhatóság szintén különösen indokolt esetben ad engedélyt a vonatkozó jogszabály alapján, azonban külön ki kell emelnünk azt, hogy a gyermek születéskori utónevének teljes megváltoztatása a szakmai iránymutatások szerint sem ajánlott. A keresztnév a gyermek születéstörténetének részét képezi, és az életén túl az egyetlen, amit szülőanyjától kapott. 

Előfordulhat az, hogy a gyermeketek szülőanyjával még a születést megelőzően meg tudtok ismerkedni és így lehetőségetek van a baba nevében is megegyeznetek. Ilyen esetben már a szülőszobán az általatok választott keresztnév kerül rá a karszalagjára. 

Történhet úgy is, hogy a megismerkedésetek időpontjában a gyermek már rendelkezik – egy nem általatok választott – utónévvel. Érthetőek a ti szempontjaitok is és ugyanolyan fontos az is, hogy a nevet, amelyen a gyermeketeket szólítjátok majd, a legjobb érzéssel tudjátok kimondani, vagy éppen olyan utónevet szeretnétek a babának adni, amely már a családotokban generációk óta hagyomány. 

A születéskori utónevet ebben az esetben is ajánlott első vagy második utónévként meghagynotok. 
Különösen igaz ez abban az esetben, ha nagyobb gyermeket fogadtok örökbe, hiszen addigra a keresztneve már identitása részévé vált. 

A gyermek születése előtt, vagy ezt követően a vérszerinti szülő hozzájárulhat gyermeke örökbefogadásához úgy is, hogy az örökbefogadó személyét, és személyi adatait nem ismeri. Ha a gyermek egészségileg károsodott, vagy 6 éves elmúlt, a nyilatkozathoz gyámhatósági hozzájárulás is szükséges. A gyermek 6 hetes korának betöltéséig a szülő a hozzájáruló nyilatkozatát – a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében – visszavonhatja, ezt követően a nyilatkozat visszavonásának nincs helye. Erről a szülőanya a nyilatkozatának felvételekor figyelmeztetést kap.

A kiskorú gyermek szülői felügyelet alatt áll. Ha a szülői felügyeletet gyakorló szülő gyermeke neveléséről gondoskodni nem tud, hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyermekét általa ismert, vagy általa ismeretlen személy örökbefogadja. Gyermeke általa ismeretlen személy általi örökbefogadásához a szülő nyilatkozatát bármely gyámhatóság előtt nyilatkozva megteheti. Ezen nyilatkozat csak a gyermek 6 hetes koráig vonható vissza – a gyermeknek a szülő vagy a gyermek más hozzátartozója által történő nevelése érdekében.

A szülő, ha a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt eljárás van
folyamatban, a gyermek örökbefogadása ügyében eljáró gyámhatóság előtt, vagy
nincs eljárás folyamatban, annál a gyámhatóságnál, ahol az örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát tette, személyesen nyilatkozhat arról, hogy az
örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, mert a gyermeket saját
maga vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja nevelni, feltéve, hogy a gyermek
születésétől számított 6 hét még nem telt el.

A 6 hetes kor betöltésével a szülői felügyeleti jog megszűnik, a szülő a gyermek örökbefogadásáról értesítést nem kaphat, az örökbefogadásról hozott határozatot sem fellebbezéssel sem más úton nem támadhatja meg.

Az örökbefogadást követően a gyermek helyzetét, életkörülményeinek alakulását jogszabályban meghatározott szervezet vagy a területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válásától számított legfeljebb öt évig figyelemmel kíséri és segíti.

Az örökbefogadási határozat érvényességét követően az első utánkövetésre fél év után, a másodikra pedig másfél évvel kerül sor.  

Hogyan zajlik mindez a gyakorlatban? Részletesen  itt olvashatsz róla. 

Örökbefogadó szülőként gyakran hangzik el a szánkból az, hogy mi pontosan olyan család vagyunk, mint bármely más, vérszerinti gyermekeket nevelő család. Ez valóban sok szempontból – például a szeretetünk, gondoskodásunk mélysége és minősége tekintetében – teljesen helytálló kijelentés. 

Tisztában kell lennünk azonban azzal is, hogy örökbefogadó szülőként bizony van néhány plusz feladatunk a nevelés során. Ebben a helyzetben szülőként nem csupán az a feladatunk, hogy boldog felnőttet neveljünk a gyermekünkből, hiszen ez a feladat kiegészül még azzal a hatalmas felelősséggel is, hogy gyermekünkkel felnőtt korára el kell tudnunk fogadtatni saját származástörténetét. Ez a feladat pedig az örökbefogadás pillanatától a sajátunk kell, hogy legyen és életkori szakaszonként más-más kihívás elé állít bennünket és a gyermekeinket. Ez az út az örökbefogadott gyermek számára egy felnőtt korig eltartó, részünkről folyamatos kommunikációt és támogatást igénylő folyamat. Egy olyan szülői feladat, amelyben magabiztosan, pozitívan és teljes elfogadással kell jelen lennünk és mindig meg kell találnunk az adott életkorhoz leginkább megfelelő szavakat és határokat.

ÖRÖKVÁRÓ és GÓLYAFIÓKA csoportfoglalkozásaink nagy szeletét teszi ki ez a témakör, amelyre gyakorlati tanácsokkal is igyekszünk a résztvevő családok segítségére lenni. 

Nagyobb gyermek örökbefogadása esetén az esetleges egészségügyi kihívásokkal többnyire a kiajánlás időpontjából már tisztában lehetnek az örökbefogadók és mérlegelhetik azt, hogy az adott – korrigálható vagy végleges – betegséggel, annak kezelési igényeivel szembe tudnak-e nézni.

Nyílt örökbefogadás, csecsemő örökbefogadása esetén azonban előfordulhat az, hogy a gyermek növekedésével szembesülünk olyan egészségügyi kihívásokkal, amelyek például hosszabb fejlesztésekkel korrigálhatóak.

Nem. A vérszerinti szülő, vagy a vér szerinti családban vagy állami gondozásban felnőtt testvér sem érdeklődhet a gyermekről.

A származáskutatást kizárólag a gyermeknek van joga elindítani.

Az örökbefogadott kiskorú és a nagykorú örökbefogadott származása megismerése érdekében tájékoztatást kérhet a lakóhelye szerinti megyeszékhelyen működő gyámhivatalnál, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró XI. Kerületi Hivatalánál, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Szentendrei Járási Hivatalánál.

Az eljárást 14 éves kor alatt a gyermek törvényes képviselője kezdeményezheti, 14 éves kor felett pedig ezt önállóan is megteheti. A személyazonosító adatok mellett érdemes minden olyan információt közölni, ami segítséget nyújthat a származás kiderítéséhez, az érintettek felkutatásához. Az eljárás illetékmentes.

Mire terjedhet ki a kért információ?

 1. az örökbefogadással összefüggő tényekre (örökbefogadták-e, él-e a vérszerinti szülője, van-e testvére, féltestvére).
 2. Kérhet tájékoztatást vérszerinti szülője, testvére, féltestvére személyazonosító adatairól, ehhez azonban csak az érintettek hozzájárulása esetén kaphat tájékoztatást.
 3. Kérheti továbbá, hogy az egészsége szempontjából jelentős, a vérszerinti szülőre vonatkozó egészségügyi adatokról tájékoztassák. (a tájékoztatás anonim, a vérszerinti szülő adatait nem tartalmazza.

Amennyiben a kérelem alapján a kutatás eredményre vezet, a gyámhatóság személyesen, jegyzőkönyvben ad tájékoztatást. Ha jogszabály kizárja a természetes személyazonosító adatok közlését, vagy nem valószínűsíthető az egészségügyi adatokról való kérelem jelentősége, elutasítja határozattal a tájékoztatás megadását.

Az ügyintézés határideje 21 nap, amelybe nem számít bele pl. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

Az első fokú határozata ellen fellebbezéssel lehet élni.

Fontos tudni azonban, hogy a sikeres kutatás önmagában nem elég a tájékoztatáshoz, mivel ahhoz szükséges az érintettek hozzájárulása. Ha nem járulnak hozzá, a gyámhivatal el kell, hogy utasítsa a tájékoztatás iránti kérelmét.

Az örökbefogadás tényének közléséhez, valamint az arról történő felvilágosításhoz, hogy él-e az örökbefogadott vér szerinti szülője, van-e testvére, féltestvére, továbbá a vér szerinti szülőnek az örökbefogadott egészsége szempontjából jelentős egészségügyi adatairól történő információ megadásához nem szükséges a vér szerinti szülő hozzájárulása.

Ha a vér szerinti szülő az adatai megismerése érdekében előterjesztett kérelem időpontjában már nem él, természetes személyazonosító adatai az örökbefogadott gyermekkel közölhetőek, kivéve, ha korábbi eljárás során a vér szerinti szülő ennek lehetőségét nyilatkozatával kizárta.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

 

FORRÁS: 

http://www.tegyesz.hu/file/Szakmai_informaciok/Kiadvanyok/orok_befogadas_2012.pdf 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

 1. évi V. törvény [ Ptk. ] XI. cím XII-XV. fejezet

331/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről 

149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

 1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Weboldalunk sütiket használ a böngészési élmény fenntartásának érdekében.